Kartografia.pl to domena założona 24.02.2003 roku. Od tej pory, zmieniając kilka razy wystrój i funkcjonalność staramy się udostępnić wszystkim zainteresowanym:

  • aktualności ze świata kartografii
  • linki do ciekawych map i planów
  • linki do zdjęć lotniczych i satelitarnych
  • recenzje map
  • informacje o wystawach i konferencjach
  • informacje o uczelniach i instytucjach

Kartografia.pl od początku pełniła rolę katalogu linków, wyprzedzając Google Maps o wiele lat. Obecnie prezentuje również internetowe źródła danych przestrzennych.


Kartografia – definicje


Definicje kartografii rekomendowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Kartograficzne.

Rok 1973
Kartografia jest sztuką (umiejętnością), nauką i techniką robienia (opracowywania) map wraz z ich badaniem jako dokumentów naukowych i dzieł kultury materialnej. W tym kontekście za mapy można uznać wszystkie postaci odwzorowań: plany, diagramy, przekroje, modele trójwymiarowe i globusy przedstawiające Ziemię lub ciała niebieskie w dowolnej skali.

Rok 1992
Kartografia – nauka o przedstawianiu i badaniu rozmieszczenia przestrzennego oraz wzajemnych powiązań zjawisk przyrodniczych i społecznych (i ich zmian w czasie) za pomocą specjalnych modeli obrazowo-znakowych (przedstawień kartograficznych). Kartografia zajmuje się zorganizowaniem, przedstawianiem, przekazywaniem i użytkowaniem geoinformacji w postaci wizualnej, cyfrowej albo dotykowej.

kartografia definicja


Definicje kartografii znalezione w internecie


Wikipedia

Kartografia – dziedzina nauki o mapach (w tym o atlasach, globusach, modelach plastycznych – mapach plastycznych itp.), teorii map, metodach ich sporządzania i użytkowania; jak również dziedzina działalności organizacyjnej i usługowej, związanej z opracowywaniem, reprodukcją i rozpowszechnianiem map.

Link >>>


Gisplay

Kartografia jest dziedziną nauki zajmującą się zasadami tworzenia, opracowania i edytowania map, a także możliwościami korzystania z ich treści. Często traktowana jest jako sztuka lub, w innym spojrzeniu, jako technologia. Kartografia bada również mapy traktowane jako cenne dokumenty, niosące informację o historycznych danych geograficznych. Dane geograficzne mogą być prezentowane nie tylko na mapach, ale także na planach (mapach przedstawiających małe powierzchnie, nie uwzględniających zróżnicowania wysokościowego), modelu Ziemi – globusie (będącego kulą, co nie odzwierciedla faktycznego kształtu Ziemi, ale ułatwia określenie położenia geograficznego obiektów) lub coraz częściej w aplikacjach komputerowych. Informacje te przedstawia się za pomocą umownych znaków i określonych metod kartograficznych.