Druga część atlasu w skali 1: 250 000.

Na 144 stronach: kompletna sieć dróg od autostrad po drogi lokalne i polne, parki narodowe, zabytki i atrakcje turystyczne, fotoradary. Cena „Gazety” i atlasu: 7,99 zł.
Część pierwszą – Polska północna z Warszawą można zamówić w Dziale Sprzedaży Wysyłkowej pod numerem telefonu 0-801 130 000 (koszt połączenia wynosi 0,29 zł netto w sieci TP SA) lub (022) 555 31 23.Gazeta.pl