Zaproszenie na konferencję.

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Zakład Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konferencji

Dawna mapa źródłem wiedzy o świecie

Konferencja odbędzie się w ośrodku Uniwersytetu Szczecińskiego w Pobierowie w dniach  11 – 12 – 13 października 2007 r.

Zamiarem organizatorów konferencji jest publiczna prezentacja stanu badań historyków (kartografii, sztuki itp.) oraz przedstawicieli innych dziedzin nauki (kartografów, geografów), których przedmiotem badawczym jest zarówno dawna mapa (jako źródło kartograficzne czy ikonograficzne) jak i proces jej tworzenia (zdjęcie terenowe, rysunek, druk).

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia według załączonego wzoru i uiszczenie opłaty konferencyjnej w wysokości 300 zł (w terminie do 30 września 2007 r.). Termin nadsyłania zgłoszeń i tematów referatów upływa 30 kwietnia 2007 r.

Wszelkie dodatkowe informacje mogą Państwo uzyskać u sekretarza konferencji dr Radosława Skryckiego, tel. 501 517 854, email: Radoslaw.Skrycki@univ.szczecin.pl.