Wydawnictwo Biblioteki Narodowej wydało siódmy zeszyt z serii poświęconej kartografii: „Zabytki Polskiej Kartografii” pod tytułem: Dzieje Atlasu Śląska 1720 – 1752, którego autorem jest Bogdan Horodyski.

Studium B. Horodyskiego to pasjonująca historia powstania pierwszego urzędowego zdjęcia kartograficznego, z pierwszej połowy XVIII wieku, na terenie austriackiego Śląska. Wprowadza nas w klimat dociekań historycznych, w których kartografia J. Wielanda, J. F. Hallmensfelda i M. Schubarta „dziać się zaczyna” wpisując się w tło bogatej w wydarzenia epoki. Ostatecznym efektem pracy osiemnastowiecznych kartografów było wydanie w Norymberdze Atlasu Śląska. Publikację w istotny sposób wzbogaca teka dwudziestu map Atlasu wydanych w postaci reprintów.


(źródło: Zakład Promocji i Rozpowszechniania Wydawnictw Biblioteki Narodowej)Atlas