AutoPilot jest aplikacją przyjazną dla użytkownika, prostą w obsłudze (intuicyjne menu nie wymaga nawet rysika) i funkcjonalną. Podróżowanie z własnym AutoPilotem staje się przyjemnością.
Użytkownik palcem wskazuje na mapie miejsca, do których zmierza, a aplikacja po prostu wyznacza trasę. Precyzyjne komunikaty głosowe nawigują pod konkretny adres, współrzędne geograficzne, a nawet obszar wybranego kodu pocztowego.

screen1

Użytkownicy AutoPilota nie będą również mieli problemów z dotarciem do najbliższej stacji benzynowej, czy ulubionego hotelu. W aplikacji zawarto też 58 000 punktów użyteczności publicznej. Ponadto, przy wielu punktach podróży, AutoPilot optymalizuje trasę układając ich kolejność tak, by dotrzeć do celu najtaniej, najkrócej lub najszybciej. Za każdym razem, gdy użytkownikowi zdarzy się przypadkowe zjechanie z wytyczonej drogi, AutoPilot automatycznie wyznaczy nową trasę. Co więcej instrukcje głosowe w trakcie jazdy pozwalają skupić się na bezpiecznym prowadzeniu, bez ciągłego zerkania na mapę. Na większy komfort i bezpieczeństwo jazdy wpływa też możliwość wyboru widoku 2D/3D, opcji ostrzegania przed fotoradarami oraz trybu dzień/noc.

screen2

Program wykorzystany może być również służbowo. Umożliwia kontrolę kosztów (zawiera licznik kilometrów służbowych i prywatnych), dotarcie do klientów z danego obszaru kodowego, czy też dostosowanie wytyczonej trasy do typu pojazdu (zawiera tryb pojazdu ciężarowego i osobowego). Emapa sukces programu upatruje w uważnej obserwacji rynku i szybkiej reakcji na płynące z niego sygnały. Stąd oferowane, częste aktualizacje programu i danych mapowych do pobrania na stronie www.AutoPilot.pl (przez pierwszy rok użytkowania aplikacji bezpłatnie). Możliwości programu można przetestować pobierając wersję demo ze strony www.AutoPilot.pl/demo.

screen3