EuroSDR Award 2016 dla najlepszej pracy doktorskiej związanej geoinformacją.

Badania Europejskiej Sieci Danych Przestrzennych (European Spatial Data Research Network – EuroSDR) rozwinęły się dzięki współpracy środowisk akademickich i krajowych agencji kartograficznych.

W celu dalszego wzmocnienia współpracy i zaangażowania młodych naukowców w swoje badania, EuroSDR ustanowiła nagrodę dla prac doktorskich, które znacząco przyczyniły się do rozwoju geoinformacji w kontekście tworzenia map i katastru.

Zakwalifikowane będą prace doktorskie obronione w okresie od 1 sierpnia 2015 do 31 lipca 2016. Tematy prac powinny być związane z jednym lub więcej obszarów badawczych objętych nadzorem EuroSDR (więcej informacji: http://www.eurosdr.net/)

Wniosek do konkursu powinien składać się z:

  • Listu motywacyjnego zawierający opis wkładu/wpływu tezy z punktu widzenia narodowych agencji kartograficznych i katastralnych (maksymalnie 500 słów)
  • Kopia pracy w formacie PDF
  • Certyfikat zawierający datę obrony pracy doktorskiej
  • Wszelkie recenzje tezy (jeśli są dostępne)
  • CV autora

Przedstawiony wniosek zostanie oceniony przez komisję sześć członkiem zatwierdzonej przez radę delegatów EuroSDR.

Wszystkie materiały muszą być przesłane do sekretariatu EuroSDR (eurosdr@soc.kuleuven.be) nie później niż do 31 sierpnia 2016. Zawiadomienie o wybraniu pracy zostaną wysłane w dniu 23 września 2016.

Konkurs jest przeznaczony dla wnioskodawców, którzy ukończyli swoje badania doktoranckie w Europie.

Autor nagrodzonej pracy doktorskiej otrzyma nagrodę w wysokości 500 EUR i zostanie poproszony o przedstawienie jego/jej pracy podczas konferencji EuroSDR, która odbędzie się w Madrycie w dniach: 19 do 21 października 2016 r.

Redakcja serwisu www.kartografia.pl życzy powodzenia wszystkim uczestnikom konkursu!