W dniach 14-15 czerwca 2007r. roku odbędzie się w Podlesiach k/Kroczyc konferencja naukowo-techniczna organizowana, już po raz drugi, wspólnie przez GEOSYSTEMS Polska i Wojskową Akademię Techniczną. Tegoroczna konferencja nt. „Wykorzystanie współczesnych zobrazowań satelitarnych, lotniczych i naziemnych dla potrzeb obronności kraju i gospodarki narodowej” odbędzie się pod honorowym patronatem Szefa Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych SG WP Gen. Bryg. dr Anatola Czabana.

Konferencja ta będzie jednocześnie kontynuacją corocznych spotkań użytkowników oprogramowania firmy Leica Geosystems i niniejszym będzie ona juz siódmą konferencją Użytkowników Oprogramowania ERDAS IMAGINE i LPS. Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa i zachęcają do zgłaszania swoich referatów.