Komisja Europejska opublikowała w piątek interaktywną mapę, która umożliwia oszacowanie potencjalnej produkcji energii słonecznej w poszczególnych częściach Unii Europejskiej.

Jak twierdzi KE w komunikacie, jest to narzędzie „nieocenione wobec unijnego celu zwiększenia do 20 proc. energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”.

Interaktywną mapę można obejrzeć pod adresem: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/download/Europe_Solar_Electricity_OptAngle-A3-600dpi.pdf. (11 MB)
Opiera się ona m.in. na danych dotyczących wielkości promieniowania słonecznego i ukształtowania terenu.

Wśród regionów unijnych o najmniejszym potencjale energii słonecznej znajduje się Szkocja i północ Skandynawii. Potencjał Polski jest nieco większy i podobny do Luksemburga, Helsinek oraz Kopenhagi. Gazeta.pl