7 maja 2013 r. podczas IV Zawodowej Konferencji Stowarzyszenia Kartografów Polskich pt. „Uprawnienia Zawodowe Kartografa i Fotogrametry” rozstrzygnięty został kolejny konkurs na Mapę Roku. Do konkursu Mapa Roku 2012 zgłoszonych zostało ogółem 17 tytułów map 11 wydawców, przy czym w jednej kategorii „plan miasta” z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń konkursu nie przeprowadzono.
W wyniku tajnego głosowania przyznano nagrody Stowarzyszenia Kartografów Polskich oraz Nagrody Publiczności.

Nagroda Publiczności w kategorii „Mapa turystyczna”

Wybrzeże Bałtyku Karwia-Gdynia. Mapa turystyczna. Skala 1:50 000. Eko-Graf, Wrocław

Nagroda Publiczności w kategorii „Szkolne mapy ścienne i atlasy”

Atlas świata dla niewidomych i słabowidzących, T. 1, T. 2. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa

Nagroda Publiczności w kategorii „Inne mapy i atlasy drukowane”

Osuwiska w województwie małopolskim. Atlas-przewodnik. Urząd Marszałkowski Woj. Małopolskiego, Dep. Srodowiska, Rolnictwa i Geodezji, Zespół Geologii, Kraków


Nagrody SKP w kategorii „Mapa turystyczna”

1. miejsce Wybrzeże Bałtyku Karwia-Gdynia. Mapa turystyczna. Skala 1:50 000. Eko-Graf, Wrocław
2. miejsce Tatry polskie i słowackie 2w1: Tatry Wysokie; Tatry Zachodnie. Skala 1:25 000. Agencja Wydawnicza WiT s.c., Piwniczna
3. miejsce Świętokrzyskie. Część zachodnia. Część wschodnia. Mapa turystyczna. Skala 1:100 000. Compass , Kraków

Nagrody SKP w kategorii „Szkolne mapy ścienne i atlasy”

1. miejsce Atlas świata dla niewidomych i słabowidzących, T. 1, T. 2. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa
2. miejsce Atlas geograficzny dla szkół ponadgimnazjalnych. Nowa Era, Warszawa. Zespół Kartograficzny Wrocław
3. miejsce
ex equo
Ilustrowany atlas przyrody. Szkoła podstawowa IV-VI. Wydawnictwa Edukacyjne WIKING, Wrocław
3. miejsce
ex equo
Atlas. Wiedza o społeczeństwie. Gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne. Nowa Era, Warszawa. Zespół Kartograficzny Wrocław

Nagrody SKP w kategorii „Inne mapy i atlasy drukowane”

1. miejsce Osuwiska w województwie małopolskim. Atlas-przewodnik. Urząd Marszałkowski Woj. Małopolskiego, Dep. Srodowiska, Rolnictwa i Geodezji, Zespół Geologii, Kraków
2. miejsce
ex equo
Województwo lubelskie – parki krajobrazowe i inne formy ochrony przyrody. Skala 1:300 000. Kartpol, Lublin
2. miejsce
ex equo
Egypt. Road map. Skala 1:2 500 000. ExpressMap Polska, Warszawa

Wydawcy nagrodzonych map otrzymali honorowe, okolicznościowe plakietki Stowarzyszenia Kartografów Polskich oraz prawo umieszczania informacji o nagrodzie przez okres najbliższych pełnych trzech lat (do końca 2016 roku) na tych mapach oraz na wszelkich materiałach promocyjnych Wydawnictwa związanych z tymi mapami.
Zarząd Stowarzyszenia Kartografów Polskich serdecznie gratuluje Wydawcom zwycięskich map.

źródło: Stowarzyszenie Kartografów Polskich