Od 1 lipca 2016 roku w województwach podlaskim i pomorskim oraz na terenie garnizonu stołecznego policji można korzystać z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Mapa to interaktywne narzędzie wykorzystujące rozwiązania opracowanego przez GUGiK Geoportalu. W nowym serwisie można zapoznać się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz samemu zgłosić zaobserwowane  zagrożenie.

Informacje prezentowane na mapach będą uwzględniały zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia, które w odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.

Mapa pomoże wskazać miejsca, na które lokalne służby powinny zwrócić szczególną uwagę. Policja będzie weryfikować sygnały o zagrożeniach, a jeśli informacje okażą się prawdziwe, zostaną wprowadzone na mapę. Podczas tworzenia mapy zagrożeń na terenie całego kraju przeprowadzono ponad 11 tysięcy spotkań, podczas których mieszkańcy zgłaszali uwagi, mówili o potrzebach i zagrożeniach w swojej okolicy. W spotkaniach wzięło udział ponad 217 tysięcy osób.

Po etapie pilotażowym  projekt zostanie wdrożony na terenie całego kraju.  Więcej informacji w serwisie oraz instrukcja obsługi dostępne są na stronie Policji.

źródło: http://www.gugik.gov.pl/aktualnosci/krajowa-mapa-zagrozen-bezpieczenstwa-juz-dostepna