We wrześniowym numerze National Geographic czytelnicy znaleźli suplement w postaci mapy Afryki.

Dwustronna palnasza zawiera mapę fizyczną w skali 1:14 636 000 wraz z informacjami polityczno-gospodarczymi.
Druga strona przedstawia mapę w tej samej skali, obrazującą wpływ człowieka na Czarny Ląd.


(źródło: opracowanie własne)National Geographic news