Naukowcy Durham University opracowali pierwszą w historii „Mapę Arktyki”, aby pokazać, że sporne terytoria państw w tym rejonie mogą być w przyszłości przyczyną roszczeń i konfliktów.

ZOBACZ MAPĘ

Wygląd mapy uwzględnia szereg argumentów historycznych i bieżących dotyczących własności, i wyścigu o zasoby, w zamrożonych ziemiach i morzach Arktyki.

Nasilenie konfliktów rośnie podczas poszukiwaniu nowych złóż ropy naftowej, gazu i minerałów.

Analiza mapy tego regionu pokazuje, że istnieje pilna potrzeba określenia polityki w kwestii Arktyki – obszaru bogatego w zasoby naturalne.

Nowa mapa pomoże stworzyć politykom obszary morskich jurysdykcji i metodologię pomocną przy rozstrzyganiu sporów terytorialnych w przyszłości.