26 kwietnia 2016 roku odbyła się gala podsumowująca dolnośląskie obchody Międzynarodowego Roku Mapy. Podczas uroczystości na Zamku Piastowskim w Legnicy Tadeusz Samborski – Członek Zarządu Województwa

oraz Robert Pajkert – Geodeta Województwa, wręczyli nagrody laureatom konkursów, których motywem przewodnim była mapa, zarówno tradycyjna – papierowa, jak i cyfrowa, publikowana na Geoportalu Dolny Śląsk.

Gala w Legnicy była finałem pięciu konkursów o zasięgu wojewódzkim dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, które dotyczyły innowacyjnych form prezentacji zjawisk za pomocą map cyfrowych na Geoportalu Dolny Śląsk.

W ramach Międzynarodowego Roku Mapy przeprowadzono konkursy: konkurs plastyczny, konkurs polegający na stworzeniu gry typu Quest, opracowanie scenariusza wycieczki oraz sprawozdanie  z jej realizacji oraz konkurs literacki. W konkursach wzięło udział około 130 dolnośląskich szkół i około 500 uczniów z całego województwa. Nagrody otrzymali uczniowie, nauczyciele, a także wyróżniono szkoły, które szczególnie włączyły się w dolnośląskie obchody roku mapy.

Gala była wyjątkową okazją do rozpropagowania idei GIS (Systemów Informacji Geograficznej) w zakresie technologii opracowania i użytkowania map. Jedną z jej atrakcji był wykład dr inż. Doroty Borowicz-Mićki z Zakładu Geoinformatyki i Kartografii Uniwersytetu Wrocławskiego pt. „Dolny Śląsk w dawnej kartografii”.

Laureaci pierwszych miejsc w konkursach: MÓJ DOLNY ŚLĄSK oraz WYPRAWA ODKRYWCÓW DOLNEGO ŚLĄSKA mieli okazje zaprezentować nagrodzone prace, co spotkało się z wielkim entuzjazmem i zainteresowaniem wszystkich zgromadzonych. Przed publicznością wystąpili:

Joanna Grzywa uczennica klasy V ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim, która przygotowała grę typu Quest pt. „ Poszukiwania atrakcji historycznych i sportowych w Choińcu”,

Daria Przybycień uczennica klasy III z Regionalnej Szkoły Turystycznej Technikum im. Jana Pawła II
w Polanicy Zdroju, która przygotowała grę typu Quest pt. „ Keralop – Wędrówka” oraz

Michał Fidera  uczeń klasy I z Gimnazjum  w Świerzawie, który przygotował propozycję wycieczki pt. „Od źródeł Kaczawy do Wielisławki”.

Po uroczystych wystąpieniach i wręczeniu nagród młodzież miała możliwość uczestniczenia
w zaplanowanych na ten dzień atrakcjach: zwiedzaniu wieży św. Piotra Zamku Legnickiego, rekonstrukcji historycznej oraz grze „Quest- Zamek Piastowski z Fabułą”. Na szczęście pogoda dopisała, ponieważ gry i zabawy odbywały się w plenerze, na dziedzińcu zamkowym.

Uroczysty obiad w salach zamkowych zakończył galę.

Organizatorami obchodów Międzynarodowego Roku Mapy na Dolnym Śląsku był: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (Wydział Geodezji i Kartografii oraz Wydział Edukacji i Nauki) oraz Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. Patronat nad wydarzeniami objął Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Informacje na temat obchodów Międzynarodowego Roku Mapy w Polsce znajdują się na stronie internetowej  www.rokmapy.pl. O obchodach dolnośląskich można dowiedzieć się więcej, odwiedzając stronę wgik.dolnyslask.pl/web/start/mrm.

Zapraszamy do oglądania zwycięskich prac: wgik.dolnyslask.pl/web/start/konkursy1.

źródło: http://wgik.dolnyslask.pl