W dniach: 18-19 kwietnia 2012 r. w Sandomierzu zostanie zaprezentowana problematyka opracowywania map i wizualizacji kartograficznych, ze szczególnym uwzględnieniem publikacji internetowych.

Jej celem jest utworzenie pola do dyskusji dla naukowców, autorów, administratorów i użytkowników geoinformacji w sieci.
Mnogość rozwiązań aplikacyjnych i ich nieustanny rozwój, różna metodyka modelowania geoinformacji i filozofia jej użytkowania, wymagają ciągłego monitorowania zachodzących zmian. Miasto bowiem stanowi obszar o szczególnej koncentracji różnego rodzaju obiektów, procesów, zjawisk oraz działalności ludzkiej, dlatego tematyka kolejnej edycji konferencji będzie dotyczyła obszarów miejskich.
Nowoczesne sposoby prezentacji miast zostaną omówione zarówno przez przedstawicieli nauki, administracji publicznej, jak i firm komercyjnych związanych z tytułową wizualizacją przestrzeni miejskiej. Nie zabraknie również warsztatów komputerowych, w trakcie których bezpośrednio od producentów oprogramowania będzie można poznać możliwości narzędzi przeznaczonych do przygotowania i publikacji danych w Internecie. Konferencja będzie stanowiła również doskonałe forum wymiany doświadczeń związanych z umieszczaniem i zarządzaniem informacją przestrzenną poprzez Internet.

Konferencja organizowana jest przez Instytut Geodezji i Kartografii, Katedrę Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego i Zakład Kartografii Politechniki Warszawskiej.