Ponadto w przygotowaniu są następujące kierunki: Mechatronika (Wydział Mechaniczny), Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Wydział Mechaniczny), Geodezja i Kartografia (Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska). Kierunki te w najbliższym czasie zostaną zatwierdzone przez Senat uczelni.

Ponadto Politechnika Gdańska będzie starała się o powołanie w roku akademickim 2007/08 kierunków: Inżynieria Mechaniczno-Medyczna (Wydział Mechaniczny) oraz Technologie Informacyjne (Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki), których uruchomienie zależy od wymaganej prawem zgody Ministerstwa Edukacji i Nauki. W każdym przypadku wydziały uruchomią proces dydaktyczny we wskazanych wyżej dziedzinach, jednak bez zgody ministerstwa będą prowadziły je w ramach specjalności a nie kierunku.

Dlaczego Geodezja i Kartografia?

Na Pomorzu Gdańskim wyraźnie odczuwalny jest brak specjalistów zajmujących się geodezją i kartografią. Specyfika regionu pomorskiego w połączeniu z potencjałem badawczym i doświadczeniem Politechniki Gdańskiej daje szansę na wykształcenie geodetów potrzebnych nie tylko w naszym województwie, ale także w ramach europejskich przedsięwzięć inżynierskich. Powołanie nowego kierunku studiów wyższych – geodezji i kartografii, a w jego ramach specjalności geodezja inżynieryjna (na studiach dziennych) oraz geodezja inżynieryjna i wycena nieruchomości (dwie odrębne lub jedna specjalność na studiach zaocznych) pozwoli na wypełnienie niszy jaką jest na rynku pracy brak specjalistów geodezji inżynierskiej, czyli inżynierów geodetów posiadających wiedzę kartograficzną i geodezyjną opartą na solidnych podstawach naukowych takich dziedzin jak budownictwo wodne, lądowe i drogowe, z których słynie Politechnika Gdańska i w których ma najdłuższą w Polsce tradycję.

W ramach nowo otwartego kierunku studiów, studenci zdobędą nie tylko najlepszą wiedzę teoretyczną, ale i uzyskają umiejętności praktyczne. W trakcie nauki studenci będą korzystać z profesjonalnego sprzętu geodezyjnego wykorzystywanego w praktyce inżynierskiej, poznają różne metody pomiarów, tyczenie, obsługę budowli oraz znajomość prowadzenia pomiarów inżynieryjnych, które to umiejętności staną się ich największymi atutami.

Znajdą oni zatrudnienie na budowach lądowych, w realizacji inwestycji wodnych i drogowych, przy projektowaniu i tworzeniu numerycznych systemów kartograficznych i GIS, a także we własnych wyspecjalizowanych firmach inżynieryjnych oraz w urzędach administracji i biurach projektowych.

Ponadto studia geodezyjne, w połączeniu z budownictwem, inżynierią środowiska i transportem, należą do katalogu najbardziej dynamicznych kierunków w Europie, gdyż pozwalają na zapoznanie się z nowoczesnymi technikami rejestracji i analizy obrazów cyfrowych w ramach fotogrametrii i teledetekcji oraz z zasadami pozycjonowania i lokalizacji z użyciem systemów satelitarnych. Gazeta.pl