W dniu 18.04.2009, po raz kolejny, odbyła się wyjazdowa sesja Studiów Podyplomowych Geodezji Numerycznej Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

Jak co roku, prowadzony przez Jakuba Michalaka wykład „Nowoczesne technologie archiwizacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego” , obejmował zagadnienia z zakresu technik skanowania i składowania zasobu w formie elektronicznej. Temat traktuje o wykorzystaniu wydajnych mechanizmów skanowania, w tym systemów szerokoformatowych, sieciowych urządzeń skanujących oraz rozwiązań do archiwizowania i udostępniania dokumentów w bezpieczny, kontrolowany sposób.


Problematyka wykładu obejmowała zarówno aspekty dotyczące fizycznych możliwości urządzeń skanujących jak i procesy wykorzystywane do przetwarzania dokumentów w celu ich udostępniania w sieci. Szczególna uwaga skierowana została na wydajność systemów skanujących oraz podnoszenie wydajności pracy poprzez mechanizmy automatyzacji. Wykorzystując zaawansowane funkcje dzisiejszych urządzeń wielofunkcyjnych, np. automatyczne rozpoznawanie tekstu czy indeksowanie dokumentów przez operatora bezpośrednio na urządzeniu, mamy gwarancję zaprojektowania schematu pracy przy skanowaniu pokaźnych zbiorów archiwalnych w sposób, który pozwoli na kontrolowane i wydajne zarządzanie projektem digitalizacji.