Markę COPERNICUS wprowadzono na rynek w roku 2001. Początkowo składała się z około 50 tytułów uszeregowanych w dwóch grupach tematycznych – plany i atlasy miast, mapy i atlasy samochodowe. W ciągu ostatnich 12 miesięcy wzbogaciła się o kolejne tytuły i nowe grupy tematyczne. Do końca 2005 r. seria COPERNICUS liczyć będzie ponad 250 tytułów uporządkowanych w 10 grupach tematycznych i wejdzie w segment map Premium (podwyższony standard edytorski). Obecnie seria COPERNICUS obejmuje swoim zasięgiem ok. 500 miast oraz najatrakcyjniejsze pod względem turystycznym regiony Polski i Europy. COPERNICUS to najpełniejsza oferta kartograficzna na polskim rynku.

Wyniki rozpoznawalności i popularności potwierdzone są efektami sprzedaży w rachunku narastającym za ostatnie 12 miesięcy (01.05.2004 – do 30.04.2005). W tym czasie sprzedano łącznie 1.138.486 szt. map i atlasów z logo COPERNICUS, co oznacza wzrost o 64%. Trend wzrostowy trwa nieprzerwanie od czerwca 2004 r., jego dynamika nasila się i w kwietniu osiągnęła 8,34% miesięcznie.

Wg szacunków własnych udział marki COPERNICUS w rynku detalicznym przekroczył 25 %, strategia produktowa i dystrybucyjna zakłada osiągnięcie w roku 2006 40% czyli ok. 1,8 mln sprzedanych egzemplarzy.

Zarząd PPWK S.A. serdecznie dziękuje wszystkim współpracownikom za zaangażowanie w sprzedaż naszych produktów. ZŁOTY LAUR KONSUMENTA 2005 jest wspólnym sukcesem hurtowników, dystrybutorów, detalistów i wydawnictwa.


(źródło: Gazeta.pl)Copernicus