W czwartek, 15 listopada 2007r., o godzinie 18 i 20 czasu polskiego odbędzie się bezpłatne seminarium on–line poświęcone tworzeniu i publikowaniu serwisów mapowych.

Przygotowanie map do publikacji on-line jest szczególnym krokiem w budowaniu sieci serwisów mapowych. Decyzje podejmowane przy tworzeniu map, ostatecznie wpływają na wydajność tych serwisów. Podczas seminarium, przy użyciu oprogramowania ArcMap i ArcGIS Server, zademonstrowane zostaną charakterystyczne techniki optymalizowania możliwości serwisów mapowych.

W trakcie spotkania omówione zostaną następujące zagadnienia:

  • czym są i jak działają serwisy mapowe;
  • rodzaje serwisów mapowych: dynamiczny i predefiniowany;
  • tworzenie technik takich jak: symbolizacja, wyświetlanie obiektów w zależności od skali, style;
  • przygotowanie map dla predefiniowanych serwisów mapowych.

Seminarium kierowane jest do użytkowników oprogramowania ArcMap – zarówno kartografów jak i analityków GIS – tworzących mapy do publikacji on-line.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:
http://training.esri.com/campus/seminars/index.cfm
ERSI