Od 7 marca 2009 w Piwnicy Gdańskiej w Ratuszu Staromiejskim czynna będzie ekspozycja „Z biegiem Wisły i Niemna”.

Historyczne mapy i widoki miast Prus Wschodnich i Zachodnich, Polski oraz krajów bałtyckich”. Z tej wystawy cieszyć się powinni przede wszystkim miłośnicy kartografii. Głównymi eksponatami są bowiem stare mapy i weduty, czyli widoki miast. Organizatorzy zapewniają, że te przedmioty zainteresują także historyków hobbystów.

Najważniejszym elementem wystawy jest kolekcja map z drugiej połowy XVI stulecia. Większość eksponatów ma jednak mniej niż 400 lat. Autorem ekspozycji jest założone w 1981 r. Centrum Kultury Prus Wschodnich z Ellingen w niemieckiej Bawarii. Inicjatorem powstania instytucji były władze centralne RFN. W ten sposób wsparły one działalność wysiedlonych po II wojnie światowej mieszkańców wschodnich rubieży państwa niemieckiego. Centrum pielęgnuje pamięć o wschodniopruskim dziedzictwie kulturowym. Instytucja współpracuje z wieloma placówkami z Polski, Rosji i Litwy.

Stare mapy będą wisiały w Ratuszu do 19 kwietnia 2009.