Działająca przy Głównym Geodecie Kraju Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza granicami RP w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Zagranicznych opracowała „Urzędowy wykaz nazw  państw i terytoriów niesamodzielnych” – wydanie trzecie. (więcej…)
czytaj dalej