W bogatych w informacje artykułach o każdym z państw, znajdują się opisy klimatu, fauny i flory, charakterystyka gospodarki, przemysłu, rolnictwa, handlu, turystyki i komunikacji. Czytelne plansze demograficzne opisują m.in. strukturę etniczną, religijną, wiekową omawianych krajów. W dziale historia i ustrój opisano dzieje każdego z państw, jego ustrój, partie polityczne, a także wszystkie obiekty z Listy Światowego Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturalnego UNESCO. Dodatkowo podano – niespotykane gdzie indziej – informacje o ważniejszych gazetach, czasopismach, stacjach radiowych i telewizyjnych. Osobne obszerne omówienie poświęcono każdemu z kontynentów. Kolejne tomy Atlasu to wędrówka przez kolejne kontynenty i regiony świata zaczynając od Europy, poprzez Azję, Afrykę, obie Ameryki, a kończąc na Australii i Oceanii oraz zamykającym Atlas tomie z informacjami o całym świecie. Tom piąty poświęcony jest w całości Polsce.

Atlas jest bogato ilustrowany, zarówno materiałami graficznymi, jak i starannie dobranymi zdjęciami.

Pierwszy tom Europa Zachodnia ukaże się 28 września wraz ze specjalnym dodatkiem do „Gazety Wyborczej” w cenie 3,50 zł + cena „Gazety”.

Kolejne tomy będzie można kupić w każdy czwartek z „Gazetą Wyborczą” w cenie 24,90 zł + cena „Gazety”.

Gazeta.pl