Programem dedykowanym branży geodezyjnej jest WiseImage PRO GEO. Oferuje on szereg funkcji poprawiających jakość map rastrowych monochromatycznych, kolorowych i w skali szarości. Mapy można przycinać, zmieniać ich rozdzielczość, prostować, skalować, kalibrować oraz usuwać zanieczyszczenia i zniekształcenia. WiseImage posiada ponadto bardzo wydajne narzędzia do obsługi „brudnych” obrazów rastrowych dzięki poleceniom „Adaptywna Binaryzacja” i „Klasyfikator kolorów”. Można również zmieniać rozdzielczość, kontrast, nasycenie, gamę kolorów wykorzystując polecenia takie jak: „Kontrast”, „Nasycenie”, „Histogram”, „Korekcja Gamma”. „Filtr kolorów – Segmentacja” pozwala znajdować i zaznaczać granice między zmianą jasności kolorów.


zrzut ekranu

WiseImage GEO zawiera nową i wyróżniającą cechę pozwalająca na wypełnianie przerw w liniach rastrowych i dzięki temu poprawę jakości mapy rastrowej. Co więcej można rozdzielić obrazy kolorowe i monochromatyczne na oddzielne warstwy do dalszej edycji. WiseImage GEO zawiera też funkcje eliminujące zniekształcenia mapy powstałe w wyniku skanowania. Dostępnych jest 10 metod kalibracji z możliwością automatycznego wyboru metody optymalnej. Mapy można łączyć ze sobą. Położenie i skala i łączonych map jest dowolna.

Istnieje możliwość adaptacji WiseImage GEO, tak, aby obsługiwał wiele geodezyjnych układów współrzędnych. Po adaptacji można wczytać zdefiniowane układy współrzędnych i swobodnie przełączać się między nimi. Hybrydowa technologia WiseImage pozwala na wykorzystanie tych samych narzędzi do wyboru zarówno obiektów rastrowych jak i wektorowych (rastrowe linie, łuki i okręgi). Obiekty rastrowe i wektorowe mają swoje cechy (rodzaj linii, szerokość, typ znacznika, itp.) i geometryczne położenie, które można łatwo zmienić. Geometrię rastra i wektora można zmienić używając również uchwytów.


zrzut ekranu

WiseImage traktuje grafikę rastrową i wektorową w ten sam sposób jako prawdziwe obiekty hybrydowe. Aplikacja ze stajni CSoft potrafi rozpoznać dowolne symbole rastrowe poprzez dopasowanie ich do predefiniowanych szablonów. Rozpoznane symbole mogą posiadać różne skale i dowolne kąt położenia. Program w łatwy sposób może być nauczony nowych symboli. Szablony mogą zostać dodane do bibliotek. Aby edytować rastrową polilinię, linię, łuk, okrąg czy kontur wystarczy jedynie wskazać obiekt źródłowy. Dostępne są różne tryby śledzenia rastra: „Zachowaj”, „Usuń” lub „Wygładź oryginalny raster”.


zrzut ekranu

Bardzo cenną zaletą dla użytkowników GIS jest możliwość śledzenia dowolnych krzywych – warstwic przy pomocy polilinii. Podczas śledzenia polilinią program potrafi automatycznie określić najbardziej prawdopodobny kierunek śledzenia. Można śledzić obrazy kolorowe, monochromatyczne i o odcieniach szarości. Polepszone algorytmy automatycznej wektoryzacji rastrów na wektory pozwala na konwersję zeskanowanych rysunków do plików CAD, także w trybie konwersji wsadowej. WiseImage rozpoznaje i zamienia na odpowiednie wektory rastrowe linie, łuki, okręgi, symbole, punkty, polilinie, kontury i kreskowanie. Program rozpoznaje także rodzaj linii, szerokość i strzałki wymiarów. Rozpoznane wektory mogą zostać automatycznie rozmieszczone na odpowiednich warstwach zgodnie z ich szerokością, warstwą i kolorem. Po automatycznej wektoryzacji można dokonać korekcji rozpoznanych wektorów.


Bardzo cennym narzędziem do korekcji wektorów po wykonaniu wektoryzacji jest unikalny „Korektor polilinii”, którego opcje pozwalają w łatwy i szybki sposób dokonać poprawy wektorów po wektoryzacji, np. wyprostować wektory, przywrócić styczności miedzy obiektami, połączyć blisko leżące polilinie, usunąć krótkie odcinki polilinii itp. Program ma możliwość rozpoznania tekstu jako: obszarów tekstowych, (które możemy ręcznie edytować), polilinii lub konturów, przy użyciu OCR (moduł OCR można nauczyć nowych wzorców znaków). W każdym przypadku rozpoznany tekst możemy przenieść na osobną warstwę i ewentualnie dokonać odpowiedniej korekcji. „Studio Skryptów” i „Studio Poleceń Wsadowych” pomaga w tworzeniu złożonych procedur do edycji wektorów i rastrów. Możliwe jest także wykorzystanie wewnętrznego języka skryptów, interfejsu OLE/DDE i Skryptu VB do wykonywania poleceń WiseImage, lub komunikacji z innymi aplikacjami.


zrzut ekranu

„Otwarta Architektura” jest przełomowym krokiem w dziedzinie automatyzacji procesu projektowania i tworzenia nowych poleceń w trybie wsadowym. Użytkownik może tworzyć swoje własne procedury i aplikacje wykorzystując edytor języka Java i Visual Basic. Dodatkową zaletą jest możliwość wykorzystania edytora HTML. WiseImage PRO GEO posiada możliwości obsługi formatów geo-referencyjnych z zapisem współrzędnych geodezyjnych i obsługą wielu układów. Co więcej posiada rozszerzone opcje formatu TIFF oraz obsługę formatu MrSID i ECW. Bardzo cenną zaletą jest też możliwość importu i eksportu plików w formacie PDF.