Zakład Kartografii UMCS wspólnie z Oddziałem Kartograficznym PTG organizują w dniach 19-21 września 2007 roku w Nałęczowie XXXII Ogólnopolską Konferencję Kartograficzną pod hasłem: „Współczesne trendy w metodyce kartograficznej” oraz wystawę pt.: „Rozwiązania graficzne i metodyczne we współczesnych polskich opracowaniach kartograficznych”.

Organizatorzy przewidują 4-5 sesji, podczas których przedstawione zostaną 20-minutowe referaty, dotyczące metodyki opracowania i redagowania map, kartograficznej metody prezentacji, kartograficznej metody badań oraz metodyki badań odbioru (percepcji) obrazu kartograficznego.

Orientacyjny koszt uczestnictwa w konferencji: opłata konferencyjna: 360 zł (w tym materiały konferencyjne (streszczenia) i pokonferencyjne (pełne referaty), pełne wyżywienie oraz spotkanie towarzyskie) noclegi: w pokoju 1-osobowym – 128 zł w pokoju 3-osobowym – 56 zł w pokoju 2-osobowym – 72 zł apartament – 248 zł Prosimy o zgłaszanie propozycji referatów w formie zarysu treści, w wersji papierowej oraz elektronicznej (ok. 300 słów, do 1 strony). Streszczenia zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych, natomiast pełne teksty referatów, po recenzji, stworzą osobną publikację.

Zgłoszenia należy przesyłać na formularzu dostępnym na stronie www.kartografia.umcs.lublin.pl do dnia 31 marca 2007 r. na adres sekretarza konferencji:
Dr Mirosław Meksuła, Zakład Kartografii UMCS, al. Kraśnicka 2 c,d, 20-718 Lublin, e-mail: meksula@biotop.umcs.lublin.pl , tel. 081 537 55 10, w. 127.

Wpłata na konferencję do 30 maja 2007 r., po otrzymaniu potwierdzenia od organizatorów. Prosimy o przesyłanie pełnych tekstów referatów do tygodnia po zakończeniu konferencji.

Obrady oraz zakwaterowanie w Centrum Szkoleniowo Wypoczynkowym „Energetyk” w Nałęczowie. Komitet organizacyjny XXXII Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej:
Przewodniczący – prof. dr hab. Mieczysław Sirko,
Sekretarz – dr Mirosław Meksuła;
Członkowie: dr Paweł Cebrykow, mgr Andrzej Gibki, mgr Leszek Grzechnik, dr Krzysztof Kałamucki, mgr Mirosław Krukowski, mgr Wiktor Ładniak, mgr Kamila Łucjan

Wiecej informacji na stronie: www.kartografia.umcs.lublin.pl