Z dniem 19  oraz 22 września 2016 r. odwołano:

  • dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,
  • dyrektora Departamentu Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej,
  • dyrektora Departamentu Informacji o Nieruchomościach,
  • dyrektora Departamentu Nadzoru, Kontroli i Organizacji Państwowej Służby Geodezyjnej i Kartograficznej,
  • zastępcę dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,
  • dyrektora generalnego.

Do czasu powołania nowych dyrektorów departamentów zadania odwołanych dyrektorów zostały powierzone wieloletnim pracownikom  Urzędu.
Zgodnie z art. 25 ust. 7 ustawy o służbie cywilnej zadania dyrektora generalnego do czasu obsadzenia stanowiska dyrektora generalnego wykonuje  Dyrektor Biura Obsługi Urzędu, jako osoba zastępująca dotychczas dyrektora generalnego.

źródło: GUGiK.gov.pl