mapa z Muzeum


W
wyniku reformy administracyjnej przeprowadzonej przez władze pruskie w połowie XVIII wieku zlikwidowane zostały księstwa i wolne państwa stanowe. W ich miejsce powstały kamery i powiaty. Z 1854 roku pochodzi mapa, na której naniesiono granice trzech powiatów: jaworskiego, bolkowskiego i świerzawskiego. Została ona wydana przez znaną głogowską oficynę Karola Flemminga. Wydawnictwo to opublikowało jeszcze inne mapy z tego terenu (np. powiat jaworski i bolkowski z początku dwudziestego stulecia). Ciekawym zabytkiem jest mapa ścienna powiatu jaworskiego opracowana przez głogowianina Pawła Krakau, datowana na lata 30-te XX wieku.


W pierwszych latach powojennych użytkowano niemieckie mapy, z naniesionymi odręcznie polskimi nazwami i opatrując je pieczątkami działającymi w tym czasie urzędów. Przykładem jest arkusz Kazbach 9 Jauer [Kaczawa 9 Jawor]. Na jego marginesie odbito pieczęć Urzędu Pełnomocnika Rządu RP na Obwód V Dolnego Śląska. Pierwsza polska mapa powiatu jaworskiego została wydana w 1948 roku przez Główny Urząd Pomiaru Kraju Wydział Pomiaru Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Wiele polskich nazw, które na niej figurują zostały w późniejszym okresie zmienione lub zniknęły jak np. Szpital Leśny koło Paszowic.
Na wystawie znajdują się też plany Jawora. Najstarszy pochodzi z 1841 roku. Na planie opublikowanym przez Fischera w 1868 roku zostały umieszczone najważniejsze budynki w mieście. Podobna praktyka była stosowana i w późniejszych wydaniach, co dla miłośników historii miasta jest niezwykłą gratką.
Atrakcją wystawy jest fotografia lotnicza Jawora, wykonana prawdopodobnie z wysokości 9 km na początku lat 90-tych XX w. Ekspozycję uświetniają też dawne narzędzia używane przez geodetów.

zdjecie muzeum

Wystawa pochodzi ze zbiorów: Muzeum Miedzi w Legnicy, Muzeum Regionalnego w Jaworze, Technikum Geodezyjnego im. Kaspra Weigla we Wrocławiu, Archiwum Państwowego we Wrocławiu. Oddział w Legnicy, Urzędu Miejskiego w Jaworze oraz ze zbiorów Krzysztofa Nowaka.

Wystawa potrwa do połowy grudnia 2006.