Międzynarodowe czasopismo „Journal of Maps” uznało mapę „The Tatra Mountains during the Last Glacial Maximum” za najlepszą mapę opublikowaną w 2014 r. Jej twórcami są: dr. inż. Jerzy Zasadni z AGH oraz dr. Piotr Kłapyta z UJ.

Animacja przelotu nad zlodowaconymi Tatrami w oparciu o dane przedstawione na nagrodzonej mapie.

Opis z YouTube:

Pod koniec ostatniego zlodowacenia, ponad 20 tys. lat temu klimat na Ziemi osiągnął pesimum zwane maksimum ostatniego zlodowacenia. Wielkie lądolody w Europie i Ameryce były wtedy w fazie maksymalnego rozprzestrzenienia, a poziom światowego oceanu znajdował się ok. 120 m niżej niż obecnie. Lądolód skandynawski dotarł do nizin europejskich. W wielu masywach górskich Europy, w tym także w Karpatach, lodowce górskie osiągnęły po raz kolejny maksymalny zasięg. W Tatrach znajdowało się wtedy ponad 50 lodowców. Ich łączna powierzchnia wynosiła ok. 280 km2, a objętość ok. 24,5 km3. Największy lodowiec znajdował się w Dolinie Białki. Miał on ponad 13 km długości i 400 m grubości. Film przedstawia rekonstrukcję krajobrazu Tatr w czasie, kiedy znaczną ich część pokrywały lodowce. Obecnie w Tatrach nie ma lodowców, jednak ślady ich przeszłej działalności są doskonale czytelne w rzeźbie masywu.

Animacja bazuje na modelu opublikowanym w formie mapy w skali 1: 50 000: Zasadni J., Kłapyta P., 2014. The Tatra Mountains during the Last Glacial Maximum. Journal of Maps, 10, 440-456. Mapa w pliku pdf oraz inne dane np. lodowce w pliku kmz do wyświetlania w Google Earth są dostępne na stronie czasopisma jako dane dodatkowe „supplemental”, 21 Mb. http://www.tandfonline.com/doi/suppl/…
link do mapy: http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/fil…
link do artykułu: http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10…

Autorzy: Jerzy Zasadni & Andrzej Świąder, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie