Kolejna już edycja spotkań przedstawicieli środowisk naukowych, administracji i biznesu zgromadziła w Jachrance blisko 100 osób. Największa grupę stanowili nauczyciele  średnich szkół kształcących w zawodzie geodeta. Tegoroczne obrady otworzyła p.…
czytaj dalej