Profesjonalne rozwiązanie GeoArchiwum do automatycznej archiwizacji PZGK

Prezentowane rozwiązania: GeoArchiwum, Moduł A3, Moduł A0

W programie:

  • pokaz funkcjonalności rozwiązania dla świadczenia usług PODGiK związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, utrzymaniem w gotowości użytkowej, udostępnianiem oraz zabezpieczaniem i archiwizacją państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wg. zdefiniowanych typów dokumentów zgodnie z Rozporządzeniem MAiC,
  • prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wg sygnatur operatów technicznych i automatycznego indeksowania plików.
Miejsce Wrocław
Data 17 maja
Czas trwania godz. 10.00 – 16.00
Adres PARK HOTEL DIAMENT WROCŁAW ****
ul. Muchoborska 10
54 – 424 Wrocław