W dniu 27 maja 2006 r. w Warszawie odbędzie się I Ogólnopolska Konferencja Studentów Kartografii i Teledetekcjii.

Konferencja ma na celu wymianę doświadczeń studentów z całej Polski specjalizujących się w zakresie kartografii, teledetekcji oraz Systemów Informacji Geograficznej (GIS).

Organizatorami są: Studenckie Koło Naukowe Geoegrafów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Koło Naukowe Studentów Geografii Uniwersytetu Warszawaskiego.

Prelegenci proszeni są o nadsyłanie abstraktów swoich wystąpień do 26 lutego br.

Więcej informacji na stronie: http://www.karto-tele.umk.pl/index.html

Nadesłane przez użytkownika Vic