W Rudzie Śląskiej od przyszłego roku akademickiego rozpocznie działalność zamiejscowy ośrodek dydaktyczny prowadzony przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie.

Wczoraj władze AGH i prezydent Rudy podpisali w tej sprawie porozumienie. W październiku uruchomione będą zajęcia dla studentów zaocznych inżynierskich na kierunku geodezja i kartografia w dwóch specjalnościach: geodezja inżynieryjno-przemysłowa i geodezja górnicza. Wykłady i egzaminy odbywać się będą w Rudzie Śląskiej, zajęcia laboratoryjne na uczelni w Krakowie. Studenci po czterech latach nauki otrzymają dyplom zawodowego inżyniera i będą mogli kontynuować naukę na studiach magisterskich na AGH w Krakowie.