Przez najbliższe 12 tygodni we wtorek i środę w Gazecie Wyborczej zamieszczane będą mapy świata.

Na start czytelnicy otrzymają wygodną teczkę do zbierania map, a następnie we wtorkowych i środowych wydaniach „Gazety Wyborczej” otrzymają w sumie 24 dwustronne plakaty w wymiarze 800 x 540 mm, w tym:

  • mapę świata,
  • 6 map kontynentów,
  • 49 map regionów
  • mapę Polski.

Dodatkowo plakaty te będą zawierać tematyczne mapki dotyczące np. zaludnienia, PKB, wyznań, języków i migracji oraz najważniejsze informacje o krajach świata.

Cykl będzie trwał 13 tygodni i ostatni plakat ukaże się 8 czerwca 2005 r.
Mapy w Gazecie Wyborczej
(źródło:Agora.pl)