Zbiory kartograficzne muzeum w Olsztynie należą do najciekawszych w Polsce i liczą około tysiąca egzemplarzy. Najstarszą prezentowaną mapą jest mapa plemion pruskich Caspara Hennebergera z 1584 roku, którą dołączano do książek o historii tych ziem. – To rzadka mapa i nie było pewności, czy nie jest przypadkiem późniejszą kopią. Dopiero badania wykonane w Warszawie potwierdziły, że mamy do czynienia z autentykiem – mówi Gałęziowska.

Jest też „żywa” mapa wsi Nerwik i Leszno, wykorzystywana przez urzędników. Żywa, bo była poprawiana w ciągu kilkudziesięciu lat – powstała w 1772 roku, ale ostatnie zmiany były nanoszone jeszcze w XIX wieku, gdy zmieniała się okolica i wsie.

Na wystawie znajdziemy także prawdziwe ciekawostki: mapę Prus Wschodnich wykonaną przez Juliusza Głodka w 1944 roku w czasie pobytu w oflagu w niemieckim Murnau albo propagandową mapę niemiecką z lat trzydziestych XX wieku przedstawiającą średniowieczne państwo krzyżackie.

Niektóre zadziwiają dokładnością, inne traktują geografię tylko jako pretekst do pokazania pięknego graficznie wizerunku.

Ewenementem jest składana mapa pocztowa z 1854 roku z naniesionymi szlakami komunikacyjnymi i pocztowymi. Mapa składa się, ma specjalną oprawę i jest specjalnie przygotowana z myślą o podróżujących.

Poza tym są tu mapy wojskowe z lat trzydziestych, zarówno polskie, jak i niemieckie, szkolna mapa powiatu olsztyńskiego z tego samego okresu. Jest też mapa z 1945 roku z podwójnym nazewnictwem polsko-niemieckim. Niektóre z miejscowości nie miały wtedy nawet swoich polskich odpowiedników.

Tylko jedna mapa na wystawie jest kopią. – Niestety, nie mamy oryginalnej mapy biskupstwa warmińskiego Fryderyka Enderscha z 1755 roku. Jest bardzo droga i niemal nieosiągalna – martwi się Małgorzata Gałęziowska. Gazeta.pl

Żeby łatwiej poruszać się w tej przestrzeni i odnaleźć własne miejsce na warmińskiej i mazurskiej ziemi, będzie można korzystać ze szkieł powiększających.

Przestrzeń Warmii i Mazur w kartografii XVI-XX wieku Wystawa czynna będzie do końca sierpnia. Cena wstępu na wieżę i salę wystawową 2 zł. Godziny otwarcia 8-18.