Zawierająca 21 map publikacja powstała dzięki zbiorom archiwum Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego, archiwum w Greiswaldzie oraz Biura Geodety Województwa Zachodniopomorskiego.

Jej autorami są prof. Mieczysław Stelmach, Bolesław Wolny, dr Paweł Gut oraz Krystyna Borówka.

Najstarsza w zbiorze jest mapa Pomorza Petrusa Artopaeusa z „Cosmographii” z 1550 r., najmłodsza – administracyjna z roku 2005.

– Mapy wybieraliśmy, kierując się ich wartością naukową i walorami artystycznymi – mówi Paweł Gut. – Jedną z najcenniejszych jest wielka mapa Księstwa Pomorskiego Eilharda Lubinusa z 1618 r. To kunszt sztuki kartograficznej z I połowy XVII w., zawiera także portrety książęce, drzewa genealogiczne. Wierzę, że nie tylko znawcy znajdą w naszej publikacji coś interesującego dla siebie.

„Mapy historyczne Pomorza Zachodniego od XVI do XXI w.” opublikowało wydawnictwo Kodruk w nakładzie 500 sztuk. Można je kupić w Archiwum Państwowym, w Kodruku, a także w księgarniach. Część z nich będzie też dostępna w bibliotekach uczelni wyższych.


(źródło: gazeta.pl)Gazeta.pl news