Centrum Promocji Informatyki organizuje XIV edycję konferencji „GIS w praktyce” pod hasłem „GIS, konflikty przestrzenne, rozwój lokalny i partycypacja społeczna”.
Konferencja odbędzie się 29 listopada 2007 r. w Warszawie.

Szczegółowe informacje:
http://www.cpi.com.pl